Lokalsida

Wimcon AB

Känner du att elservice kan vara något som passar dig kan det vara fördelaktigt att kontakta Wimcon AB vars främsta fokus ligger på att just hjälpa privatpersoner och företag som vill få hjälp med elservice i Solna och Nacka med omnejd. Elinstallationer bör aldrig utföras av obehöriga elektriker eftersom det i värsta fall kan leda till dödsfall och stötar och därför ska en utbildad och behörig elektriker alltid finnas till hands för att se till att installation och elservice utförs på ett korrekt sätt. Wimcon AB är anslutna till både EIO, Eltest och Elrätt och jobbar även med att installera solfångare. De ser alltid till att verka med främsta fokus på sina kunder och se till att de får precis den service och det resultat som de önskar sig och som de blir 100% nöjda med.

Detta inlägg var postad i