Lokalsida

Elektriker i Kristianstad

Comne Work AB är ett
företag som erbjuder eltjänster som utförs utav deras 
elektriker iKristianstad. Företaget antar arbeten av alla storlekar och levererar alltid
deras tjänster med kvalité, noggrannhet och säkerhet i fokus. De utför
framförallt arbeten inom data, tele och el. Företagets elektriker är utbildade
och har god kompetens, de är alla behöriga elektriker som vet hur de ska uträtta
sina tjänster på bästa sätt. Några tjänster och produkter de erbjuder är
solceller, LED-belysning, blåsning av fiber, fiberinstallation och kabelsökning.

Detta inlägg var postad i